< Terug naar overzicht
1e Algemene Ledenvergadering SeLL met speciale gast HARRIE HENS
Datum donderdag 11 februari 2010
Tijdstip 00:00 uur
Locatie Schoen- en Ledermuseum
Adres Elzenweg 25, Waalwijk
Maximaal aantal deelnemers 100

1e Algemene Ledenvergadering SeLL met speciale gast HARRIE HENS

Op 11 februari a.s. vindt de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van SeLL plaats. Wederom zijn we welkom in het Leder- en Schoenmuseum. Het bestuur van SeLL nodigt u hiervoor van harte uit. Naast het zakelijke van een ALV, hebben we de lokale bekendheid Harrie Hensen bereid gevonden ons een prettig carnavals-aperitief op te dienen. Zo wordt het nuttige weer met het aangename gecombineerd.
In 2009 heeft SeLL zich duidelijk gemanifesteerd. Zo is de website www.selldelangstraat.nl gelanceerd, zijn er succesvolle en spraakmakende activiteiten georganiseerd zoals VanHaren-avond en uitreiking van De Gouden Koe en is SeLL inmiddels het aanspreekpunt van de branche voor de gemeenten van De Langstraat.

Uw aanwezigheid op de ALV wordt zeer op prijs gesteld. SeLL is er voor, maar vooral ook van de leden. Op de agenda staat een aantal belangrijke zaken zoals de presentatie van het beleidsplan van SeLL, het activiteitenplan 2010 en een aantal bestuursbenoemingen. Graag vernemen wij van te voren of u aanwezig zult zijn op de ALV. Onderaan kunt u zich eenvoudig via de website hiervoor aanmelden. Tot ziens op 11 februari.

20.00 - 21.15 uur: ALV
De agenda

01. Opening door Carl van der Putten, Voorzitter SeLL
02. Mededelingen en Ingekomen stukken
03. Terugblik 2009
04. Financieel Jaarverslag 2009, Verslag Kascommissie, Decharge Penningmeester (Joep Hamburg)
05. Begroting 2010 (Joep Hamburg)
06. Benoeming nieuwe bestuursleden Maurice van Bladel, Herman Rompa, Hans van Hooren (zie onderaan korte toelichting)
07. Beleidsplan SeLL en Activiteitenplan 2010
      - Maandelijkse borrel
      - Uitgave Boek over De Langstraat
      - Shoe and Leather Design Expo
08. Rondvraag
09. Sluiting ALV

21.15 - 22.45: Pauze

21.45 - 22.15: Harrie Hensen, Tonproater

22.15 - 24.00: Borrel en Naproaten


Voorstellen kandidaat bestuursleden

Herman Rompa
Directeur van familiebedrijf Rompa Leder in Rijen. Afgelopen jaar was zijn bedrijf nog genomineerd voor De Gouden Koe. Herman brengt binnen het bestuur zijn ervaring en relaties van de belangrijke lederbranche met zich mee.

Maurice van Bladel
Maurice van Bladel is sinds1988 werkzaam in het schoenenvak. Begonnen in een schoenfabriek om de praktijk te leren en vervolgens bij schoenimporteurs voor het ontwerpen en internationaal uitwerken van schoenencollecties. Sinds vijf jaar actief als zelfstandig schoenontwerper vanuit het hart van de Langstraat.

Hans van Hooren
Geboren en getogen in De Langstraat. Werkzaam als zelfstandig marketing-adviseur met bedrijf Het Retaillokaal VanVooruit (zie ook www.vanvooruit.nl). Verschillende klanten uit de schoen- en lederwarenbranche. Afgelopen jaar betrokken geweest met uitwerken van beleidsplan voor SeLL en het mede-organiseren van activiteiten en opzetten van de website. Gevraagd om in bestuur de functie van secretaris op zich te nemen.

www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl

Terug naar boven