< Terug naar overzicht
Algemene Ledenvergadering 2020
Datum dinsdag 11 februari 2020
Tijdstip 19:15 uur
Locatie Rabobank Waalwijk
Adres Taxandriaweg 8, 5141 PA Waalwijk

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 11 februari 2020

Beste leden,

Het eerste event van 2020 staat weer voor de deur, namelijk de Algemene Ledenvergadering! Op dinsdagavond 11 februari zijn jullie vanaf 19.15 uur van harte welkom bij Rabobank De Langstraat.

Na het formele gedeelte zal InRetail ons de cijfers van de ontwikkeling in de Schoen- en Lederbranche tonen en is er natuurlijk tijd om bij te praten met andere SeLL-leden.

Tot dan!

Programma van deze avond:
19.15-19.30:
Inloop, ontvangst, welkom

19.30-20.30:
Opening voorzitter, begin ALV
Mededelingen en ingekomen stukken
Goedkeuring notulen ALV 2019
Financiële verantwoording
Verslag kascommissie & decharge bestuur
Begroting 2020
Afscheid en benoeming bestuursleden
Activiteiten 2020
Rondvraag

20.30-20.45:
Pauze

20.45-21.30:
Presentatie InRetail Ontwikkeling Schoen- en Lederbranche

21.30-22.30:
Borrel

22.30:
Afsluiting
 

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven