Activiteiten Sell

Algemene Ledenvergadering
Datum donderdag 28 januari 2016
Tijdstip 19:30 uur
Locatie Mandemakersstadion
Adres Akkerlaan 2 Waalwijk
Maximaal aantal deelnemers 150

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 28 januari houdt SeLL haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Alle leden worden opgroepen daar bij aanwezig te zijn. De vergadering wordt gehouden in het Mandemakers Stadion. We nemen afscheid van één bestuurslid en introduceren een nieuwe kandidaat.

Omdat we voor deze avond een interessante spreker hebben weten te strikken, hebben we besloten dat er ook uw partner / een introducé welkom is voor deze avond.

Na de pauze wordt u, zoals u van SeLL gewend bent, verrast met een interessante spreekbeurt. Deze keer komt Rolf Platt (Juwelier Puur) zijn positieve visie op ondernemen met ons delen.
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering: 19.30 uur.

Hier kunt u alvast verslag van de ALV van vorig jaar bekijken als voorbereiding op de ALV van 2016.
Agenda:

1.
Opening door Harold van Genderen
2.Mededelingen
3.Goedkeuring Notulen ALV 29 januari 2015
4.Financieel jaarverslag 2015, verslag kascommissie, Decharge
5.Afscheid bestuurslid / Welkom nieuw bestuurslid
6.Begroting 2016
7.Activiteiten 2016
8.Rondvraag
9.Pauze 20.15u
10. Rolf Platt (Juwelier Puur) vertelt zijn visie over ondernemen
11. Einde: 21.30u

www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven