Activiteiten Sell

Bijzondere verlichting bij de ALV 2017
Datum donderdag 23 maart 2017
Tijdstip 19:30 uur
Locatie Rabobank De Langstraat
Adres Taxandriaweg , Waalwijk

Bijzondere verlichting bij de ALV 2017

Zet u het allemaal in de agenda: op 23 maart 2017 is de Algemene Ledenvergadering van SeLL. 
 
Deze keer hebben we voor u een bijzonder locatie op de Wet Blue route in Waalwijk, namelijk in het nieuwe kantoor van Rabobank De Langstraat.

Wet Blue Safari
Na het formele gedeelte van de ALV zullen zowel de architect van het gebouw als de deskundige van het lichtontwerp u meenemen in de achtergronden en bijzonderheden.

Programma:
 
19.30  Welkom en ontvangst
20.00 Aanvang vergadering, Opening door Albert Haan
21.00 Pauze
21.15 Arjen van der Cruijsen, uitleg lichtontwerp ’Wet Blue’ in de gemeente Waalwijk en  Gert van den Hoven, architect nieuwbouw Rabobank De Langstraat.
22.00 Borrel


Onderwerpen van de ALV:
1. Mededelingen
2. Goedkeuring Notulen ALV 28 januari 2016
3. Financieel jaarverslag 2016, verslag kascommissie, Decharge
4. Afscheid bestuurslid
5. Begroting 2017
6. Strategie 2017 ev
7. Activiteiten 2017
8. Rondvraag

Het bestuur van SeLL hoopt en verwacht u allen op 23 maart 2017 van harte WELKOM te mogen heten.
Locatie: Rabobank De Langstraat, Taxandriaweg 8 Waalwijk.
 

Online inschrijven voor deze activiteit is niet meer mogelijk
Terug naar boven