< Terug naar overzicht
Ledenvergadering 18 juni 2009
Datum zaterdag 18 juli 2009
Tijdstip 00:00 uur
Locatie Nederlands Leder en Schoenenmuseum
Maximaal aantal deelnemers 80

Ledenvergadering 18 juni 2009

Op 18 juni werd in het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum de eerste ledenbijeenkomst van 2009 gehouden. De kersverse voorzitter van SeLL De Langstraat, Carl van der Putten (directeur JJ Shoes) lichtte de ambities van SeLL toe en Wim Blok, directeur van het museum, gaf een fraai historisch overzicht van het ontstaan van de schoenen- en lederindustrie in De Langstraat.
Na een stil halfjaar presenteerde Carl van der Putten, namens het bestuur van SeLL, de ambities van de Schoenen- en Ledersociëteit De Langstraat. Vanwege allerlei redenen, waarvan tijd de belangrijkste is, kwam SeLL onvoldoende snel van de grond. Terwijl er in de branche duidelijk wel behoefte is aan een platform waar men elkaar met een goede regelmaat kan treffen. Ook de Rabobank is dit initiatief actief blijven steunen.
 
Het nieuwe bestuur heeft die handschoen opgepakt en actie ondernomen. Zo is de vereniging inmiddels officieel opgericht en zijn de meeste bestuursfuncties ingevuld. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
-         Carl van der Putten – Voorzitter
-         Peter Damen - Secretaris
-         Joep Hamburg – Penningmeester
Zij vormen het Dagelijks Bestuur. Daarnaast hebben zitting in het bestuur Jasper van den velden (vice-voorzitter), Albert Haan (vice-penningmeester), Joep van den Hoven (vice-secretaris), Rob van Schaik. Er zijn nog drie functies vacant en deze hopen we binnenkort in te kunnen vullen.
 
Er zijn drie commissies ingesteld die voor een aantal activiteiten garant staan. Dit zijn Activiteiten Commissie, Marketing en PR Commissie en Kascontrole Commissie. Tijdens de avond werden twee leden aangesteld in de kascommissie te weten Wim Mutsaerts en Johan Timmermans. De contributie voor de tweede helft 2009 is vastgesteld op € 50,00 (€ 100,00 op jaarbasis) en € 50,00 inschrijfgeld. Deze zal begin september worden gefactureerd.
 
Met trots werd vervolgens de huisstijl van SeLL onthuld. Begin augustus zal de website van SeLL, het belangrijke communicatiecentrum, in de lucht zijn. Alle (kandidaat-)leden krijgen op dat moment een nieuwsbrief via e-mail, met het verzoek de eigen lidgegevens te controleren en aan te vullen. Als laatste meldde Carl de data voor de komende activiteiten t.w. donderdag 8 oktober en donderdag 10 december.
 
Wim Blok nam ons mee naar de oorsprong, de roots, van De Langstraat. Hoe en waarom deze regio zich vanaf het eind van de 16e eeuw heeft ontwikkeld tot een wereldwijd knooppunt van de Leder- en Schoenenindustie. Als nevenactiviteit van de boeren in de winter, naar huisnijverheid en de opkomst van de vele fabriekjes in de regio. Opkomst van de mechanisatie met de Singer stikmachine in 1858 en de behoefte aan modische schoenen in plaats van confectie. In 1903 was er een hoogtepunt met een enorme expositie en verwerft Waalwijk een wereldnaam. In 1917 werd de Rijksvakschool aan de Van Coothstraat opgericht. Tussen de wereldoorlogen was het geen eenvoudige tijd, maar na de 2e WO was er een opleving. In 1948 en 1953 waren er nog succesvolle tentoonstellingen en werd ook de eerste basis gelegd voor het schoenenmuseum. Vanaf de late jaren 50 verdween steeds meer productie naar lageloonlanden zoals Italië. Veel fabrieken gingen dicht, maar daarvoor kwam wel nieuwe werkgelegenheid in de plaats. De Langstraat heeft zich gemigreerd van een productie- naar een handelsregio van internationaal niveau. De cultuur van Leder en Schoenen heeft zich diep verankerd. Op de website van SeLL zal een uitgebreid overzicht komen over de historie van De Langstraat.
 
Wim Blok doet nog een oproep aan de politiek en de wetenschap een serieuze studie te maken naar deze regio. Zeer veel bronmateriaal is nog niet bestudeerd en is wel beschikbaar in het museum.
 
Na afloop konden de ruim 80 aanwezigen nog de tentoonstelling bezoeken van Beth Levine, zich verlekkeren bij de haringkar met nieuwe haring, onder het genot van een drankje.

www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl

Terug naar boven