< Terug naar overzicht
SeLL Algemene Ledenvergadering 2011 bij RKC
Datum donderdag 27 januari 2011
Tijdstip 00:00 uur
Locatie RKC Mandemakers Stadion
Adres Akkerlaan 2, 5140 AA WAALWIJK
Maximaal aantal deelnemers 100

SeLL Algemene Ledenvergadering 2011 bij RKC

Op 27 januari a.s. is de Algemene Ledenvergadering van SeLL gepland. We zijn te gast in het RKC stadion en zullen daar van RKC ook een presentatie krijgen. Hieronder vindt u de agenda van de avond. Geef u op en krijg deze avond ook een uniek kijkje achter de schermen van RKC.
Programma 27 januari ALV SeLL De Langstraat
19.30 uur    Ontvangst met koffie/Thee in RKC Stadion
20.00 uur    Aanvang ALV
21.15 uur    Start RKC-programma
22.00 uur    Borrel en happen

Agenda ALV
01.   Opening door Carl van der Putten, Voorzitter SeLL De Langstraat
02.   Mededelingen en Ingekomen stukken (w.o. afmeldingen)
03.   Terugblik 2010
04.   Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011, verslag van kascontrolecommissie
05.   Aftreden bestuursleden: Rob van Schaik en Jasper van der Velden
06.   Benoeming nieuwe bestuursleden: namen volgen
07.   Ledenaantal en ledenwerving
08.   Activiteitenplan 2011
09.   Rondvraag
10.   Sluiting

www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl

Terug naar boven