< Terug naar overzicht
SeLL Algemene Ledenvergadering 26 januari 2012 met Rene Bastiaansen
Datum donderdag 26 januari 2012
Tijdstip 00:00 uur
Locatie RKC Mandemakersstadion
Adres Waalwijk
Maximaal aantal deelnemers 100

SeLL Algemene Ledenvergadering 26 januari 2012 met Rene Bastiaansen

De ALV van SeLL wordt dit jaar in het RKC Mandemakers stadion gehouden.

Het enerverende jaar 2011 zal de revue passeren met o.a. de ontwikkelingen rond Leer.Punt Waalwijk. Daarnaast vindt er een aantal verschuivingen plaats in het bestuur; 3 aftredende bestuursleden en liefst 6 nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Van belang dus dat alle leden komen.

Naast het formele deel is er ook wederom entertainment. Als gastspreker komt deze avond namelijk Rene Bastiaansen.

Hieronder vindt u het programma van de avond.

Meld u snel aan!
Bestuur SeLL De Langstraat
AGENDA
 
20.00 - 21.15 uur: ALV
01. Opening door Carl van der Putten, Voorzitter SeLL
02. Mededelingen
03. Goedkeuring Notulen ALV 2011 en Terugblik 2011
04. Financieel Jaarverslag 2011, Verslag Kascommissie, Decharge - Joep Hamburg
05. Afscheid bestuursleden: Joep van den Hoven, Herman Rompa, Hans van Hooren
06. Benoeming nieuwe bestuursleden: Liesbeth Coelen, Martijn Beerens, Theo 
Dankers, Liesbeth Latenstein tot Voorst, John Lavrijsen, Jos Levink
07. Begroting 2012* – Joep Hamburg:
08. Activiteiten 2011
09. Rondvraag
10. Sluiting ALV
  • Bestuur brengt in stemming SeLL-Studentenlidmaatschap: Jaarcontributie van 25 euro en geen inschrijfgeld. Hiermee kan SeLL ook de jongere doelgroep aan zich binden.
 
21.30 - 22.15 : Optreden René Bastiaansen – wereldberoemd in Brabant o.a. van De Wandeling bij Omroep Brabant

22.15 - 24.00: Borrel en Naklets
 
Korte introductie nieuwe bestuursleden - met hun taak binnen bestuur:
Jos Levink – Strategie: Partner bij Claassen, Molenbeek en Partners voor MKB; Management support en interim management
Liesbeth Coelen
Projectbegeleider Sint Lucas Creatief Vakman voor de afdelingen: leer, keramiek, textiel en specialisatie decoratie en restauratietechnieken
John Lavrijsen – Website: werkzaam bij TNO Industrie en Techniek, veel ervaring met en passie voor design en productie van schoenen
Martijn Beerens – Activiteiten: Directeur bij Castelijn& Beerens, A-merk in damestassen
Liesbeth Latenstein tot Voorst – Marketing: Actief met eigen bedrijf Marketing Maxx als zelfstandig marketingadviseur voor A-merken.
Theo Dankers - Secretaris: Gewerkt bij Rabobank De Langstraat, actief in diverse clubs w.o. penningmeester Centrum Management Waalwijk

www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl

Terug naar boven