< Terug naar overzicht
Welk conflict? Het kanaalconflict!
Datum donderdag 31 maart 2011
Tijdstip 00:00 uur
Locatie RKC Mandemakers Stadion
Adres Akkerlaan 2 Waalwijk
Maximaal aantal deelnemers 150

Welk conflict? Het kanaalconflict!

De ontwikkelingen in de schoen- en ledermarkt gaan onstuimig voort. De invloed van internet, e-commerce en nieuwe media is voor iedereen een actueel thema. Wat doet dat voor de relatie tussen de traditionele retail en de merkfabrikanten? Drie bijzondere sprekers zullen ons hier alles over komen vertellen op 31 maart, te weten Ton van Eijk (Marketeer van het Jaar 2010, mede voor zijn werk voor Wehkamp) en Gino Thuij, key-account manager bij GfK voor het modesegment en Maurice Reijersen, Managing Director van het YIZZ platform, een Multi channel oplossing voor de schoenenbranche.

Is de onstuitbare opkomst van internet en e-commerce een bedreiging of biedt het nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen? Dat de wereld gaat veranderen is zeker, maar wat gaat dat voor de verschillende spelers betekenen?


Over dit onderwerp hebben we een drietal zeer interessante sprekers.

We beginnen de avond met de stand van zaken, “de feiten over Internet” zogezegd. Deze presentatie zal verzorgd worden door Gino Thuij, key account manager bij GfK voor het mode-segment, waartoe ook de schoenenmarkt hoort. Hij zal ons aan de hand van onderzoeken en cijfers meer inzicht geven in de verschuivingen die momenteel plaatsvinden in de algemene ontwikkelingen in de fashion-retail markt die veroorzaakt worden door de opkomst van internet. Hierbij zullen de cijfers over de huidige internet penetratie, de stand van zaken m.b.t. on-line shopping en de huidige ontwikkelingen in Social Media en M-commerce de revue passeren. Deze presentatie zal verder met name in het teken staan van de stand van zaken m.b.t. Internet in de fashion- en schoenenmarkt.

Specifiek voor de fashion- en schoenenmarkt worden verder de meest actuele cijfers en on-line ontwikkelingen toegelicht, wordt dieper ingegaan op het daadwerkelijke gebruik van social media, het creëren van on-line communities en de opkomst en toekomst van m-commerce. Wat gebeurt er momenteel off-line (stenen winkels) en on-line (internet) en hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Ook de verwachting waar dit in de fashion- en schoenenmarkt in de toekomst toe zal leiden zal door het gerenommeerde onderzoeksbureau GfK deze avond worden toegelicht. Kortom, een presentatie die de feiten rondom Internet op de Fashion- en Schoenenmarkt uit de doeken zal doen en waarop de toekomstige strategie van merken en/of bedrijven weer kan worden bijgesteld. Ook vanuit zijn vorige functie bij Neckermann, kan Gino Thuij een interessante bijdrage leveren aan het onderwep van deze avond.

De tweede presentatie van de avond zal verzorgd worden door Ton van Eijk, die door zijn inspanningen voor Wehkamp in 2010 de titel Marketeer van het Jaar bemachtigde. Hij heeft de afgelopen jaren de vernieuwde positionering van Wehkamp geleid met als resultaat een enorme omzetgroei en grote waardering voor de klantvriendelijkheid. Hiermee is Wehkamp als een van de meest succesvolle e-commerce bedrijven van Nederland neergezet.Ton van Eijk is in het verleden o.a. vele jaren verantwoordelijk geweest voor het merk Hema. Met zijn adviesbureau "De Kracht van Buiten" adviseert hij bij de (her)positionering van (retail)merken en hij behoort daarin tot de top van Nederland. Wat hij voor Wehkamp heeft gedaan de afgelopen jaren zal hij toelichten, maar bovenal wat de invloed is van opkomst van internet en nieuwe media.

Ton van Eijk is een van de meest gevraagde en ervaren sprekers over dit onderwerp in Nederland en zal in dat licht ook zijn visie geven over de huidige internet ontwikkelingen op de schoenenmarkt en waar het naar zijn mening toe zal leiden. Ook zal naar zijn mening gevraagd worden m.b.t. de belangrijke schoenensites van dit moment.

Als laatste spreker zal een nieuwkomer op de markt zich presenteren. Maurice Reijersen, Managing Director van het YIZZ platform, zal het vernieuwende Multi-channel concept & strategie voor onder andere de schoenenbranche voor het eerst in de openbaarheid brengen. De presentatie zal overigens worden ingeleid met een fantastisch spektakel.

Momenteel zijn er steeds meer spelers die via internetverkoop een groter gedeelte van de schoenenmarkt naar zich toe trekken. YIZZ wil middels dit concept de online marktpositie van de retailer verbeteren en daarmee het e-commerce rendement verhogen. Er is drie jaar met verschillende professionals en webarchitekten gewerkt aan een geavanceerd on-line platform, waarbij leveranciers en retailers tot een on-line match worden gebracht. Daarnaast biedt YIZZ aan leveranciers en retailers de mogelijkheid om direct on-line te verkopen aan de eindconsument.

De doelstelling van YIZZ is om een on-line warenhuis te creëren, wat een vergelijkbaar nivo dient te halen als “de Bijenkorf”. Hoe het YIZZ platform werkt wordt kernachtig uit de doeken gedaan. De “introductie” van het YIZZ platform in Nederland is voorzien voor Augustus 2011, dus super actueel en interessant om ook deze avond een tipje van deze sluier te laten oplichten.

Na deze laatste presentatie willen we graag aan het aanwezige publiek de mogelijkheid geven om hun vragen op de presentatoren van avond ‘af te vuren’ tijdens een paneldiscussie. Het onderwerp leeft momenteel enorm, dus we verwachten ook een levendige discussie met interessante stellingnames en gepeperde uitspraken. Kortom, volgens het SeLL Bestuur een razend interessante avond die u tot nieuwe inzichten kan en zal brengen.

Al met al een unieke gelegenheid voor alle SeLL-leden van nabij te zien en horen wat Internet nu en in de toekomst gaat brengen en wat de gevolgen en kansen zijn voor de fashion- en schoenenbranche.

Ook niet-leden krijgen de gelegenheid deze avond bij te wonen. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van 25 euro, te betalen bij binnenkomst.

www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl
www.selldelangstraat.nl

Terug naar boven