Het bestuur van SeLL De Langstraat

Op 16 juli 2009 is SeLL De Langstraat ingeschreven bij de KvK. Het bestuur bestaat vanaf 29 januari 2015 uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur

Harold van Genderen - voorzitter
Jan Dumoulin - vice-voorzitter
Johan Timmermans - penningmeester
Jacorine de Graaff - secretaris

Overige bestuursleden

Albert Haan: activiteitencommissie / DGK
Piet Pulles: activiteitencommissie / DGK / website
Jos Levink: strategie
Marike Gennissen: activiteitencommissie / website / social media
Jorrit Kilian: leden acquisitieHet bestuur roept de leden in januari op voor de Algemene Ledenvergadering. Hier worden de plannen voor het komende jaar besproken en legt het bestuur verantwoording af over het voorgaande jaar. Jaarlijks wordt een kascontrolecommissie benoemd.


 
Terug naar boven