Het bestuur van SeLL De Langstraat

Op 16 juli 2009 is SeLL De Langstraat ingeschreven bij de KvK. Het bestuur bestaat vanaf 29 januari 2015 uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur

Albert Haan - voorzitter
Joep Hamburg- vice-voorzitter
Johan Timmermans - penningmeester
Jacorine de Graaff - secretaris

Overige bestuursleden

Albert Haan: activiteitencommissie / DGK
Tjerk van den Hout: algemeen
Jos Levink: strategie / contact gemeenten
Elisabeth Latenstein van Voorst: activiteitencommissie / website / social media
Jorrit Kilian: leden acquisitieHet bestuur roept de leden in maart op voor de Algemene Ledenvergadering. Hier worden de plannen voor het komende jaar besproken en legt het bestuur verantwoording af over het voorgaande jaar. Jaarlijks wordt een kascontrolecommissie benoemd.


 
Terug naar boven