De langstraat

De regio

De Langstraat wordt meestal afgebakend als het gebied tussen ’s-Hertogenbosch en Geertruidenberg. Het zwaartepunt van de regio wordt door drie gemeenten gevormd, te weten: Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. Wanneer we het over De Langstraat hebben, dan hebben we het dus meestal over deze drie gemeenten. 
  

Schoenen- en lederbranche nog steeds van belang

Veel Nederlanders kennen De Langstraat als het voormalige schoen- en ledercluster van Nederland. In de afgelopen decennia is die rol namelijk flink veranderd. Inmiddels is de productie van schoenen en lederwaren namelijk voor een groot deel verplaatst naar lagelonenlanden. Dat maakt deze branche minder zichtbaar in de regio. Het is echter wel degelijk aanwezig. Het aandeel van de branche in de economie, gemeten in het aantal bedrijfsvestigingen, bedroeg in 2006 bijna twee procent. Dat lijkt weinig, maar voor zo’n specifieke sector is twee procent aanzienlijk. Ter illustratie: landelijk ligt dat percentage op 0,06 procent. 

Belangrijke onderdelen van de keten, zoals design, logistiek en handel zijn nog steeds in de regio te vinden. Het belang van De Langstraat in het landelijke schoen- en ledercluster is dan ook groot: met 238 bedrijfsvestigingen bedraagt dit 23 procent, en maar liefst veertig procent van de schoenenproducenten is gevestigd in De Langstraat. De belangrijkste doelstelling van de SeLL is daarom om te laten zien dat De Langstraat hét schoenen- en ledercluster is in Nederland.  

Industriële identiteit


De Langstraat staat ook bekend als een gebied waarin industrie een grote rol speelt. Samen met de groothandel en de logistieke functie is de industrie bepalend voor de regionale identiteit. Het gebied ligt gunstig ten opzichte van de Randstad en België. Ruimte is er veel minder schaars dan in de Randstad en de nabije (vaar)wegen bieden een goede ontsluiting.

Toerisme en recreatie

Door onder meer de groeiende welvaart en de aankomende vergrijzing heeft de recreatiesector veel potentieel. De Langstraat heeft op dit gebied een bijzondere positie. De Efteling is met zo’n 3,2 miljoen bezoekers per jaar de grote toeristische trekker van De Langstraat. Met de Loonse en Drunense Duinen heeft De Langstraat een uniek natuurgebied, maar ook voor een dagje stad hoef je niet ver te zoeken.
 

De Langstraat weer op de kaart


Door een sterke profilering van de Schoenen- en Lederwarenbranche, onder andere via het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum, zal de toeristische sector ook een extra en unieke impuls krijgen.
Terug naar boven