Nieuws van Sell (-leden)

SeLL evenement oktober 2016: De gevolgen van prinsjesdag 2016 voor de schoen- en lederbranche

14 oktober 2016
www.selldelangstraat.nl

Twee sprekers gingen in op de gevolgen van de Miljoenennota voor ondernemers in de schoen- en lederbranche. Dave Quadvlieg van INretail ging in op de cijfers. Janine Caalders illustreerde het met haar initiatief over het looien van leer van Nederlandse koeien.

Echt sexy was het niet, die gevolgen volgens Dave Quadvlieg van INretail. Er zijn in de Miljoenennota een aantal zaken genoemd die voor ondernemers van belang zijn. Maar voorjaar 2017 staan de nieuwe verkiezingen voor de deur, dus de houdbaarheid van die punten is ongetwijfeld kort en onzeker.
 
De punten uit de Miljoenennota:
 
1. Koopkracht van de consument verbetert. Dat is goed voor de bestedingen. Dit zou veel beter kunnen volgens INretail wanneer ook naar een BTW verlaging zou worden gekeken.
 
2. Verlaging winstbelasting. Het lage tarief van 20% geldt nu voor winst tot 200.000, maar dat bedrag gaat stapsgewijs omhoog naar €350.000. Hier profiteren alle ondernemers van, maar heeft vooral een relatief groot effect voor het MKB!
 
3. Pensioen in eigen beheer.
Veel ondernemers hebben problemen bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die op de balans staat. Daarom kan deze nu worden afgekocht tegen een korting van 34,5%.
 
4. Loonkostensubsidie voor lage lonen. De overheid wil de werkgeverslasten verlagen voor werkgevers in onder meer de detailhandel.
 
5. Geen versterking eigen vermogen. Het kabinet komt helaas niet met een regeling om het eigen vermogen van MKB ondernemers te versterken, hoewel ze hier al wel eerder hebben toegezegd hiermee te zullen komen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.
 
 
INretail heeft ter inspiratie van de politiek een eigen Groeiagenda opgesteld dat MKB ondernemers zal versterken. Hierin staan zaken als: Meer werkgelegenheid door het afschaffen van zware verplichtingen (levert op: +10% = 40.000 voltijdsbanen); Meer ruimte om te ondernemen. Om met bruisende winkel-straten klanten te trekken en de verblijfsduur te vergroten; en minder BTW. Is goed voor de verkoop in de detailhandel, de arbeidsmarkt en de binnensteden. Het volledige programma is te vinden op de website van INretail. https://www.inretail.nl/kennis-en-inspiratie/groei-in-retail/
 
Friso Berghuis vertelde de zaal over de mogelijkheden die de MKB Shoescan van INretail biedt aan leveranciers en retailers. Met minimale inspanning en kosten is het mogelijk geworden om inzicht te krijgen in de cijfers, zowel van de ondernemer zelf als van een benchmark van de hele markt. Ook hierover is meer informatie terug te vinden op de website van INreail.
https://www.inretail.nl/kennis-en-inspiratie/mkbshoescan/
 


Wel sexy was het verhaal van Janine Caalders en Matthea van Staden met Nederlandse natuurkoeien in de hoofdrol. Natuurkoeien zijn koeien van oud-Hollandse rassen die het Nederlandse landschap onderhouden, zoals Natuurmonumenten dat bijvoorbeeld doet. 
 
Na ervaring te hebben opgedaan met het op een duurzame manier looien van de huiden van Mongoolse paarden richten ze zich nu ook op het looien van de Nederlandse natuurkoeien in het initiatief “Van gras tot tas”.  Door samen te werken met een looierij die  MVO werkt en met designers willen ze een stuk Nederlands landschap verkopen bijvoorbeeld in de vorm van bijvoorbeeld tassen.  Hiervoor is de coöperatie voor Transparantie in de Leersector  (TLC) opgericht.
 
Designer Hans Ubbink heeft eerder meegewerkt aan het initiatief in Mongolië en is ook geïnteresseerd in het Nederlandse leer.  Maar ook aan opkomend talent wordt gedacht. Afgestudeerden van St. Joost / Avans Hogeschool en de Design Academy bijvoorbeeld.
 
Het ontwerpen en ontwikkelen van producten van de huiden komt binnenkort tastbaar tot leven in Waalwijk. Jonge designers, studenten van St.Joost/Avans Hogeschool in Den Bosch en Breda kunnen in een leegstaand winkelpand in Waalwijk aan de slag met het leer. TLC organiseert dit samen met SLEM.
 
Het leer blijkt van een uitzonderlijke kwaliteit en samen met deze designers wordt gewerkt aan het neerzetten van een aantal ‘icoon producten’. Doel is om de consument meer inzicht te geven in het verhaal achter het leer.

 

NIEUWSARCHIEF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
07-01-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven