Nieuws van Sell (-leden)

Bestuurswisseling en Algemene Ledenvergadering in voorjaar 2017

22 december 2016
Er zijn een paar wisselingen in het bestuur van SeLL voor 2017. Harold van Genderen geeft het voorzittersstokje over aan Albert Haan. Verder zijn er ook wat wijzigingen in het Algemeen Bestuur. Hieronder volgt meer uitleg over de wisselingen en het opschuiven van de Algemene Ledenvergadering van januari naar voorjaar 2017. 


 

Beste SeLL-Leden en sympathisanten,
 
We hebben op 8 december jl. een bijzonder geslaagde award uitreiking van De Gouden Koe gevierd in het SLEM gebouw in Waalwijk.
De terechte winnaar is vanHaren, in de personen Krein Bons en Joost van Disseldorp Zij benadrukten nog eens dat alle prijzen die vanHaren wint, ook deze Gouden Koe, eigenlijk op het conto van het personeel komt. Want zonder dit fantastisch team, met al hun passie en enthousiasme lukt zoiets nooit. vanHaren ook langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd namens alle SeLLers.

Normaliter krijgt u direct na De Gouden Koe award uitreiking de uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Alle jaren werd deze bijeenkomst medio januari in het Mandemakersstadion gehouden. Onze voorzitter Harold van Genderen heeft wegens zijn zakelijke werkzaamheden, de wens te kennen gegeven om het voorzitterschap over te willen dragen. Het Dagelijks Bestuur heeft aan ondergetekende een dringend verzoek gedaan om tijdelijk de SeLL te willen gaan leiden. Daar de SeLL mij na aan het hart ligt heb ik dat niet kunnen weigeren en kreeg gelukkig bijval van Joep Hamburg en Elisabeth Latenstein van Voorst om mij daarbij te assisteren.
 
Wij hebben de koe bij de horens gepakt en willen graag een herpositioneringsvoorstel voor de SeLL aan jullie voorleggen, we werken daar momenteel nog aan. We hebben diverse gesprekken gevoerd met de bestuursleden en met derden, zoals bedrijfseconomen en communicatiespecialisten.
SeLL heeft een zeer sterke basis. We zijn zeer goed in kennisoverdracht, in het organiseren van bijeenkomsten met sprekers die aansluiten bij de actualiteit. In het beleggen van bedrijfsbezoeken en netwerkavonden zoals De Gouden Koe. Deze basis willen we behouden. Daarnaast willen wij graag het platform zijn voor de branche. Wij moeten trachten een partij te zijn die door de instanties geraadpleegd wordt voor haar kennis en voor haar leden, tenslotte zijn zij allemaal specialisten op hun gebied. We zijn in overleg met de Langstraat gemeenten over de Economische Verkenning voor die Langstraat. We praten met ander organisaties om tot een betere en diepere samenwerking te komen, zoals SLEM en Vrienden van het Schoenmuseum. We willen meedenken over het Halve Zolen Festival wat komend jaar voor het eerst, zij het beperkt, georganiseerd gaat worden. Indien je zo ambitieus bent moet je je ook afvragen of je dit kunt waarmaken met de bestaande vrijwilligers. We denken dat we nog wel wat personen kunnen gebruiken die mee willen helpen aan een goed functionerende SeLL en een betere branche.
 
Om enigszins beslagen ten ijs te komen hebben we daarom besloten om nog niet in januari de Algemene Ledenvergadering te houden, maar in de loop van het voorjaar. Jullie krijgen ruim op tijd een uitnodiging hiervoor.
 
Jullie kennende heeft iedereen wel begrip voor dit uitstel. We willen Harold alvast bedanken voor zijn inzet en het vele werk dat hij voor SeLL heeft gedaan.

Het bestuur van SeLL wenst jullie allen prettige feestdagen. Tot volgend jaar.
 
 
Albert Haan                                             
Joep Hamburg                                      
Jacorine de Graaff                               
Johan Timmermans                            
Harold van Genderen                                                                       
Jorrit Kilian
Elisabeth Latenstein van Voorst                                                                       
Jos Levink
Jules Pulles
Thijs Torremans

 

 

NIEUWSARCHIEF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
07-01-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven