Nieuws van Sell (-leden)

Uitslag Leden enquête najaar 2017

18 december 2017
www.selldelangstraat.nl

Allereerst willen we jullie hartelijk bedanken voor de genomen moeite om de enquete in te vullen. We zijn blij met jullie betrokkenheid wat blijkt uit de onverwacht grote respons. Bijna 40 leden hebben gereageerd. We zullen hier een korte resume geven van de gegeven antwoorden op de vragen:

 

 

Vraag: Het aantal leden dat deelneemt aan activiteiten van SeLL wordt minder. Welke redenen zie jij daarvoor in zijn algemeenheid?

 

Samenvatting van jullie antwoorden, weer in willekeurige volgorde:

Er wordt weinig rekening gehouden met de jongere doelgroep

Er is behoefte aan meer differentiatie naar leeftijden en naar branche

Mensen hebben te veel keuzemogelijkheden voor activiteiten en bezigheden met andere verenigingen, werk en gezin

Er moeten betere avonden georganiseerd worden, aansluitend op de actualiteit en met betere sprekers

 

Vraag: Wat zijn je eigen motivaties bij het wel of niet bezoeken van activiteiten van SeLL?

 

Samenvatting:

Veel tijdgebrek wordt hier weer aangevoerd als argument.

Daarnaast zien leden SeLL vooral als netwerk mogelijkheid maar SeLL zou aan het netwerken meer waarde moeten geven.

Vraag: Moet SeLL blijven na het wegvallen van SLEM Totaal en Educatie?

 

Vraag: We zien een geringe terugloop in het aantal leden, welke oorzaken zie jij hiervoor?

 

Er is te weinig differentiatie naar leeftijd, doelgroep, activiteit en branche bij de evenementen.

Leden hebben te veel verplichtingen en daardoor steeds minder tijd beschikbaar.

 

 

Moet SeLL blijven naar het wegvallen van SLEM Totaal en Educatie?

 

Samenvatting van jullie antwoorden, weer willekeurig

SeLL kan blijven bestaan , als ze zich maar aanpast aan de veranderde omstandigheden

Het is het enige schoen en lederplatform van redelijk grote omvang die van toegevoegde waarde kan zijn.

SeLL moet blijven maar hangt af van de ambities van het bestuur, een actief bestuur duwt een club voorwaarts.

SeLL moet jonger en moderner in alle opzichten

 

 

 

Vraag: Heb jij specifieke ideeën over mogelijke activiteiten die SeLL kan organiseren of rol die SeLL kan spelen?

 

Jullie antwoorden over jullie voorkeuren, in willekeurige volgorde:

Rondleidingen bij bedrijven

Betere sprekers

Kennis bijeenkomsten

Netwerken

Actualiteit

Aansprekende bijeenkomsten

Personeelsadvertenties

Nieuwsbrief

Activiteiten die meer gericht zijn op de Langstraat

 

Bij de aanvullende opmerkingen: SeLL zou moeten zoeken naar vormen van samenwerking met branchegerelateerde partners zoals het Schoenenmuseum, Vrienden van het Schoenenmuseum .

 


De antwoorden waren heel divers. Het bestuur ziet voldoende aankopingspunten voor de toekomst. We zijn ons wel bewust van het feit dat er zaken moeten veranderen bij SeLL Dat kan het bestuur niet alleen. Ook zitten nu veel ouderen mensen in het bestuur, er moet verjonging komen. En vooral mensen die werkzaam zijn in de schoenen en lederbranche.
Wil je meebouwen aan een toekomst bestendige SeLL, meld je bij Albert Haan. SeLL needs you! 

NIEUWSARCHIEF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
07-01-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven