Nieuws van Sell (-leden)

Toekomst schoenenmuseum

07 januari 2018
www.selldelangstraat.nl

Voorstel toekomst van het schoenenmuseum in de raad op donderdag 25 januari as. Je kunt hierbij zijn! 
 

 

 


Informatieavond.

Op donderdag 25 januari wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het conceptplan Museum-Plus en dit verder in fases uit te werken. Het plan wordt in een extra informatiebijeenkomst opdinsdag 9 januari aan de gemeenteraad gepresenteerd en toegelicht.

De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Uiteraard bent u van harte welkom te komen luisteren.
 

Discussieavond

Op donderdag 25 januari is er voorafgaand aan de raadsvergadering een discussieavond. Onderwerpen die op de agenda staan kunnen door inwoners worden geagendeerd voor discussie met de raad. Zo ook dit onderwerp.

Tot op uiterlijk 15 januari kan een raadsvoorstel worden geagendeerd voor bespreking in de discussieavond. Dit kan via griffie@waalwijk.nl of tel. 0416-683 445.

 

Op waalwijk.notubiz.nl staan de agenda’s en stukken van beide vergaderingen. https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/486364/Informatieavond%20Museum%20Plus%20%2009-01-2018


 

NIEUWSARCHIEF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
07-01-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven