Nieuws van Sell (-leden)

Laatste kans om mee te denken over het nieuwe schoenenmuseum

13 juni 2018
www.selldelangstraat.nl
De planning voor het nieuwe schoenenmuseum, oftewel Museum-Plus zoals het in concept nog heet is bekend. Er worden nu 8 werkgroepen geformeerd. Deze worden samengesteld uit deskundigen, lokale ondernemers, vertegenwoordigers van lokale culturele instellingen en inwoners.

Van de deelnemers aan de werkgroepen wordt vooral deskundigheid en ook ‘verhalen’ opgehaald zoals wethouder John van den Hoven formuleert in zijn brief aan de Raad van 5 juni jl. Ook de leden van de gemeenteraad worden uitgenodigd om een klankbordgoep te formeren.

De planning is ambitieus en ziet er als volgt uit:

 

planning museum plus
v/a 8 juni 2018

Werkgroepen die op basis van opdrachten en vooraf beschreven resultaten deze tussentijds presenteren 

V.a. juli ’18

Communicatieplan museumproject
Resultaat: planmatig informeren van stakeholders door o.a. nieuwsbrieven en website 

 Eind juli ‘18

Schetsontwerp voor de inrichting en Programma’s van Eisen voor techniek incl. financiële uitwerkingen

 Aug. – okt. ‘18 

Ontwerpopgaaf voor architect en architectenselectie. Resultaat: architectenkeus 

  11 okt. 2018

Raadsbesluit over voortgang en financiën. Tevens kredietbesluit voor periode tot en met Definitief Ontwerp 

 Nov. ’18 – juni ‘19

Ontwerpfase architect.
Resultaat: Definitief Ontwerp en bouwbegroting

  Juli 2019

Raadsbesluit over uitgaven tot dan toe, Definitief Ontwerp en definitieve investering in bouw en inrichting. Tevens kredietbesluit over vervolginvesteringen 

 Juli ’19 – nov. ’19

Bouwaanvraag en vergunningentraject

  Sept. ’19 - jan. ’20

 

Aanbestedingen en aannemersselectie en –gunning 

  Dec. 2019

Raadsinformatie inzake algemene voortgang, start bouw en geselecteerde partijen 

Febr. ’20 – nov. ’20 

Bouw 

Ca. mei/juni

Raadsinformatie over algemene voortgang en tussentijdse verantwoording investeringen

  Nov. ’20 – jan. ’21

Inrichting

  Febr. ’21

Opening 

 

 

 

Bij onze Algemene Ledenvergadering werd al een oproep gedaan aan leden van SeLL of zij mee wilden denken in een van de werkgroepen voor het museum. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, dan is nu de laatste kans om mee te doen. Aanmelden kan bij de projectleider van de gemeente: Jan Abrahamse (jabrahamse@waalwijk.nl).


 

NIEUWSARCHIEF

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-02-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
07-01-2019 LEES MEER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven