Privacy

Privacy wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 gaan de nieuwe Europese privacy regels gelden. Dat geldt ook voor SeLL. Wij hebben hier onze privacy statement opgenomen waarin we aangeven hoe we omgaan met jullie gegevens. Ook is aangegeven hoe je bij ons kunt navragen welke gegevens van jou zijn opgenomen. Je gegevens veranderen kun je doen na inloggen op je eigen sellfie. 

SeLL neemt je privacy serieus

Wanneer je je gegevens bij ons achterlaat, wil je geen ongenode gasten die jouw gegevens kunnen bekijken. Of nog erger: die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Groot gelijk, dat willen wij namelijk ook niet. Daarom doen wij er alles aan om jouw persoonsgegevens privé te houden.

SeLL slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven je informatie ook niet door aan derden. Wel verzamelen we jouw gegevens om communicatie en (voormalige of toekomstige) samenwerking soepel te laten lopen. Welke gegevens wij van jou verzamelen en voor welke doeleinden, is te lezen in onze privacy verklaring

Wil je je persoonsgegevens inzien, laten verwijderen of exporteren, stuur dan een mail naar info@timbezo.nl. Wij nemen zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 4 weken contact met je op om te voldoen aan je verzoek.

Persoonlijke gegevens die gebruikt zijn voor administratie waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze zeven jaar te bewaren, kunnen niet verwijderd worden. Deze zullen verwijderd worden als de wettelijk verplichte zeven jaar verstreken zijn.

Privacy Statement

SeLL De Langstraat SeLL De Langstraat, gevestigd aan Belgiestraat 14a
5171PN KAATSHEUVEL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.selldelangstraat.nl Belgiestraat 14a
5171PN KAATSHEUVEL +31653154319

Johan Timmermans is de Functionaris Gegevensbescherming van SeLL De Langstraat Hij/zij is te bereiken via info@timbezo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SeLL De Langstraat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SeLL De Langstraat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Foto's
SeLL De Langstraat organiseert evenementen voor haar leden en introducees. Bij deze evenemenen worden foto's gemaakt. Deze foto's kunnen door Sell worden gedeeld via onze social media en/of website. 

Vermelding op de website
Op de website van SeLL staan de bedrijfsnamen van de leden vermeld. Achter het inlog-gedeelte staan ook de namen van de personen die lid zijn vermeld. Dit doen we omdat we een netwerk vereniging zijn die contacten tussen leden onderling willen faciliteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
SeLL De Langstraat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SeLL De Langstraat) tussen zit. SeLL De Langstraat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SeLL De Langstraat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: zolang je lid bent van de vereniging en na beëindiging van het lidmaatschap nog hoogstens 6 maanden. Wij gebruiken deze gegevens om met je te communiceren bijvoorbeeld over activiteiten die SeLL organiseert en voor het innen van het lidmaatschapsgeld. Tevens kun je zelf je gegevens beheren zoals ze voor andere leden worden getoond op onze website. Deze functionaliteit is voor het vergemakkelijken van het netwerken tussen onze leden.

Delen van persoonsgegevens met derden
SeLL De Langstraat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SeLL De Langstraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder kunnen foto's gemaakt bij door SeLL De Langstraat georganiseerde evenementen gedeeld worden via onze social media en/of website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SeLL De Langstraat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SeLL De Langstraat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@timbezo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

SeLL De Langstraat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SeLL De Langstraat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@timbezo.nl
Terug naar boven